ಮನದ ಗಲಭೆ

ಮನದ ಗಲಭೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗುವದಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಕಿರುನೋಟ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಗುಳ್ನಗು ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಲ್ಲ
ನೀನು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವೆ ನಿಜ
ಆದರೆ ನನ್ನ ನೋವುಗಳು ಇಬ್ಬನಿಯ ಹನಿಗಳಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸಾಮೀಪ್ಯ ನೀಡುವ ಮರೆವಿನ ಮದ್ದು ಅಸ್ಥಾಯಿ
ಅರೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳುವದು ಆ ವಿವಶತೆಯ ಮರಳು
ಸಾಗರದಾಚೆ ತೆರೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆಟ
ತೆರೆಗಳ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅದೆಲ್ಲೋ ಅವಿತ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಮಾಟ

(Uttam’s pen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *