ಜಗನ್ಮಾತೆ

ಕಷ್ಟಗಳನು ನೀಡದಿರೆಂದು ಕೇಳಲಾರೆ
ಕಷ್ಟದಲಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳದಂತಿರಿಸು
ಕಣ್ಣೀರು ಬರಿಸದಿರೆಂದು ಹೇಳಲಾರೆ
ಒರೆಸಿ ಮುಗುಳ್ನಗುವಂತೆ ಹರಸು
ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡು ಎಂದೇಕೆ ಕೇಳಲಿ
ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸಾಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು
ಆಯಸ್ಸು ಬೆಳೆಸು ಎಂದ್ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ
ಜೀವನಕೆ ಅರ್ಥವಿರುವಂತೆ ಮಾಡು
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಅನುಭವವ ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಬಯಕೆ ನನಗೆ
ನೀನಿರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿಘಳಿಗೆ ನನ್ನೊಳಗೆ

(Uttam’s pen)
ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Nature

On the pathways of ALTTC campus
I met some peacocks
A few myanas
And cranes flying around
And many birds
That only an ornithologist can identify
And the chirping chimes
Melody beyond description
Squirrels playing around like kids
Honeybees collecting their stock
Butterflies flapping the wings
The flora on both sides of the road
Making me feel that I am a Navaab
Proceeding towards the throne

(Uttam’s pen)