ಕವಿ – ಕಪಿ

ಈ  ಮನಕೆ  ಕವಿ ಎನ್ನಲೇ,  ಕಪಿ ಎನ್ನಲೇ?

ಹಾರುವುದು  ಕುಣಿಯುವದು

ಜಾರುವದು  ಜಿಗಿಯುವದು

           ಈ  ಮನಕೆ  ಸುಖಿಯೆನ್ನಲೇ ದುಖಿಯೆನ್ನಲೇ?

           ಒಮ್ಮೆ  ಹರ್ಷದಿ ಓಲಾಡುವದು

           ಒಮ್ಮೆ  ಕಣ್ಣೀರಲಿ  ತೇಲಾಡುವದು  

ಈ  ಮನವ   ನನ್ನದೆನ್ನಲೇ  ನಿನ್ನದೆನ್ನಲೇ?

ಒಮ್ಮೆ  ನನ್ನ  ಮಾತು  ಕೇಳುವದು  

ಒಮ್ಮೆ  ನಿನಗೆ ಸೋತು ಹೋಗುವದು

          ಮುನಿಯುವುದು  ಮಣಿಯುವದು

          ದುಡಿಯುವದು  ದಣಿಯುವದು

          ನಗುವದು;  ವ್ಯಥೆ  ಪಡುವದು

          ಹಾಡುವದು;  ಕಥೆ  ಹೇಳುವದು

          ಏನೆಂದು  ಕರೆಯಲಿ  ಈ  ಮನವ  ನಾನು 

          ಒಮ್ಮೆ  ಹೀಗಿದ್ದರೆ  ಒಮ್ಮೆ  ಹಾಗಿರುವದು

 

ಲೇಖನಿ : ಉತ್ತಮ ಸಿ ಯಲಿಗಾರ

 

Tere Bina

तेरे बिना
 

यूँ हुई शाम तेरे बिना
 
न ठंडक हवाओं में
 
न उजाले चरागों में
 
                               यूँ छलका जाम तेरे बिना
 
                               न बेखुदी तेरी आहट की
 
                               न मदहोशी तेरी चाहत की
 
                                                    यूँ दिखा चाँद तेरे बिना
 
                                                    सूखा सा रुखसार, रुखी सी रौशनी
 
                                                    बेरुमान बेरोशन सी चांदनी
 
                               यूँ हुई रात तेरे बिना
 
                               न नींद, न ख्वाब
 
                               न कर पाया गम के हिसाब
 
यूँ लगती है जिंदगी तेरे बिना
 
साँसे थमी सी, धड़कन जमी सी
 
एक कभी न भर पानेवाली कमी सी
 
(Genuinely Uttam’s)