ಜಗನ್ಮಾತೆ

ಕಷ್ಟಗಳನು ನೀಡದಿರೆಂದು ಕೇಳಲಾರೆ
ಕಷ್ಟದಲಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳದಂತಿರಿಸು
ಕಣ್ಣೀರು ಬರಿಸದಿರೆಂದು ಹೇಳಲಾರೆ
ಒರೆಸಿ ಮುಗುಳ್ನಗುವಂತೆ ಹರಸು
ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡು ಎಂದೇಕೆ ಕೇಳಲಿ
ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸಾಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು
ಆಯಸ್ಸು ಬೆಳೆಸು ಎಂದ್ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ
ಜೀವನಕೆ ಅರ್ಥವಿರುವಂತೆ ಮಾಡು
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಅನುಭವವ ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಬಯಕೆ ನನಗೆ
ನೀನಿರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿಘಳಿಗೆ ನನ್ನೊಳಗೆ

(Uttam’s pen)
ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.